top of page

Přehled služeb

Zabýváme se komplexními službami v oblastech:

  • Diagnostika zdiva

  • Návrhy sanace

  • Sanace po požárech a vybydlení

  • Mechanické izolace

  • Chemické injektáže

  • Vysoušení zdiva

  • Revize nádrží a jímek

  • Dodávka a montáž plastových oken a dveří

  • Dodávka a montáž garážových sekčních vrat

  • Nákup a prodej

IZOLACE A SANACE ZDIVA

Provádíme nezávazné prohlídky objektů, diagnostiku zdiva, vlhkostní průzkum s vyhodnocením, návrhy a projekty sanace zdiva, vše za využití nejmodernějších metod a prostředků.

Sanaci vlhkého zdiva realizujeme všemi typy mechanických a chemických izolací – podřezání zdiva řetězovou pilou a diamantovým lanem, vrážení nerezových desek, chemická injektáž – tlaková a beztlaková injektáž, vč. rubové izolace.

Vysoušíme vlhké zdivo a konstrukce objektu – technologií mikrovlnného vysoušení, sálavými panely, průmyslovými a absorpčními vysoušeči, aktivními odvětrávacími systémy, vč. aplikace sanačních omítkových systémů.

DIAGNOSTIKA ZDIVA A NÁVRH SANACE

Diagnostiku zdiva a návrh sanace provádíme s využitím  nejmodernějších prostředků a metod. Nabízíme nezávazné prohlídky objektů, vlhkostní průzkumy či vypracování podkladů při řešení pojistných událostí (např. likvidace škod po záplavách, vodovodní havárie apod.). Nabízíme různé úrovně zpracování návrhů sanace zdiva od základního návrhu sanačních opatření a cenové nabídky až po rozsáhlé sanační projekty, včetně bezplatného poradenství.

TECHNOLOGIE IZOLACE A SANACE ZDIVA

 

Podřezání zdiva řetězovou pilou

Izolace cihelného zdiva podřezáním strojní řetězovou pilou provádíme s vložením fóliové nebo sklolaminátové izolace se zaklínováním plastovými klíny v různých tloušťkách dle šíře řezu a použité izolace. Vzniklou spáru následně tlakově vyplňujeme a zarovnáváme maltovou směsí. V případě nedostatečného manipulačního prostoru používáme pro aplikaci hydroizolace podřezání cihelného zdiva ruční řetězovou pilu.

 

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Izolace kamenného, smíšeného a betonového zdiva provádíme podřezáním diamantovým lanem s vložením fóliové nebo sklolaminátové izolace se zaklínováním plastovými klíny v různých tloušťkách dle šíře řezu a použité izolace. Vzniklou spáru vyplňujeme a zarovnáváme maltovou směsí. V případě nedostatečného manipulačního prostoru využíváme pro aplikaci hydroizolace i menší typ lanové pily.

 

 

Vrážení nerezových desek

Izolace zdiva provádíme vrážením nerezových desek (plechů) do průběžné spáry ve zdivu. Nerezové plechy o různé délce odpovídající šířkám zdiva jsou naráženy do průběžné spáry cihelného nebo kamenného zdiva strojním či ručním pneumatickým kladivem poháněným kompresorem. Pevný zámkový spoj umožňuje snadnější aplikaci nerezových desek i do nesoudržných stěn masivních rozměrů (až do 100 cm) bez přerušení kompaktnosti hydroizolace.

 

Chemická injektáž

Dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva provádíme vytvářením infuzních vrtů s následnou tlakovou aplikací injektážního prostředku přes kovové nebo plastové napouštěcí ventily. Volba injektážního prostředku se citlivě navrhuje dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva, zasolení zdiva, ale také druhu, charakteru a sourodosti zdiva. Aplikace tlakové chemické injektáže řeší dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci základů proti vzlínající vlhkosti, mírně tlakové a tlakové vodě.

bottom of page