top of page

Zkoušky těsnosti nádrží a jímek

Nabízíme zkoušky těsnosti všech druhů nádrží podle ČSN 750905:2006 a EN ISO 9712
Firma je registrovaná na Ministerstvu životního prostředí - Podzemní nádrže - Nadzemní nádrže - Dvouplášťové nádrže - Místně dvouplášťové nádrže - Velkoobjemová (velkokapacitní) nádrže pro zemědělských hnojiv, kejdy, digestátu, silážních šťáv, přírodních vedlejších produktů ropných látek, olejů, nafty či jiného paliva vody či odpadní vody s obsahem nebezpečných látek kapalin, které jsou považovány za závadné - Provádíme zkoušky těsnosti fermentačních nádrží zastřešených plynojemy (BPS, ČOV). - Záchytné jímky - Odpadní jímky - Zkoušky těsnosti potrubí Zhotovena ze všech druhů materiálu (beton, ocel, laminát, umělá hmota) s různými izolacemi pro skladování nebezpečných látek. Zkoušky provádíme různými druhy dostupných metod, alternatívní způsoby. Co od nás můžete čekat? Jak pracujeme? 1. Osobní schůzku, prohlídku nádrže, vysvětlení metodiky zkoušky, cenovou nabídku 2. Pokud nelze použít postupu dle normy tak navrhneme individuální metodiku provedení zkoušky 3. Provedení zkoušky těsnosti vždy s protokolem a certifikátem způsobilosti (OZO) tj. odborně způsobilá osoba. V případě netěsnosti nádrže navrhneme metodiku sanace, opravy, nebo provedeme opravu.

 
CERTIFIKÁTY:

Ke zkouškám těsnosti Vám dodáme naše kompletní dokumenty (v souladu s aktuálně platnou legislativou a normami v tomto oboru):

  • ČSN 75 0905:2004 a Vyhláškou č. 66/2014):

  • Certifikát zkoušení NDT LT-B stupen 2, sektor MS dle 97/23/ES

  • Certifikát zkoušení NDT LT-B stupen 2, sektor HS

  • Splňujeme kvalifikační požadavky dle EN ISO: 9712:2012 

  • Osvědčení o zdravotní a zrakové způsobilosti

 

Cena za provedení zkoušky: podle velikosti nádrže [od m3], již od 800,- Kč (běžná domovní jímka) + doprava

Kontakt: telefon:
Tel.: +420 608 378 535
Tel.: +420 792 311 012
Provedení: na objednávku, nebo smlouvu o dílo.            Stálým zákazníkům poskytujeme slevy!!!!

bottom of page